Podávání stížností

Informace o vedení ZÁKLADNÍ ŠKOLY KUNOVICE, U PÁLENICE, 1620

Ředitel školy: Mgr. Marek TVRDOŇ
Datum jmenování do funkce: 1.8.2006
Jmenoval: Rada města Kunovice

Jméno pracovníka oprávněného podávat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Mgr. Marek TVRDOŇ
tel: 572 549 221
mail: zskunup@zskunup.cz

Jméno pracovníka, který je oprávněný poskytovat informace na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Marek TVRDOŇ
tel: 572 549 221
mail: zskunup@zskunup.cz

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb.

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

2. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ředitel školy. Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podána ve smyslu tohoto zákona a odkládá se.

3. Ředitel ZŠ posoudí obsah žádosti a:

4. O postupu při poskytnutí informace se pořídí záznam

5. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Nejdůležitější předpisy

Při výkonu své působnosti se ředitel řídí příslušnými zákony a předpisy. Znění najdete ve Věstníku MŠMT ČR, na webových stránkách www. MSMT.cz . Příslušné školské předpisy a zákony mohou být předloženy k nahlédnutí vždy ve středu od 9:00 do 11:00 v kanceláři školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Účtujeme průměrnou cenu hodinové mzdy pracovníka, který tuto práci vykonal (podle skutečného času vynaloženého na tuto práci) + administrativní náklady spojené s touto prací.