Kontakty

Rychlý kontakt

Spojení s vedením školy a s administrativní pracovnicí paní Z. Šnajdarovou:

tel. 572 549 221, email: zskunup@zskunup.cz.

Adresa pro doručování

ZŠ Kunovice, U Pálenice

U Pálenice 1620

686 04 Kunovice

 

Fakturační adresa:

Základní škola, Kunovice,

U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

U Pálenice 1620

686 04 Kunovice

IČ: 70989958

DIČ: CZ70989958

Datová schránka: 77dmnx2​

Zřizovatel školy: město Kunovice

http://www.mesto-kunovice.cz/

GPS: 49°02'39.9"N 17°28'18.2"E

mapa

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí

náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Email: dolnipoolsavi@email.cz

Tel.: +420 702 132 678

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinov

Kontakt na vyučující

Pro spojení s vyučujícími můžete využívat také pevnou linku 572 549 221 (nedovoláte se ale přímo vyučujícím, nýbrž na ředitelství školy, poté budete přepojeni).

ucitelka

Mgr. Bělašková Veronika

třídní učitelka 1.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 921

belaskova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol

ucitelka

Ing. Bobčíková Radana

třídní učitelka 8.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

bobcikova@zskunup.cz

Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně, obor chemie a technologie potravin

Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti na VUT Brno

ucitelka

Mgr. Borýsková Klára

netřídní učitelka

kontakt:

572 549 221, 778 406 928

boryskova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, studijní program učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro 2. stupeň základních škol a SŠ

ucitelka

Ing. Bříštělová Martina

zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 7.B

kontakt:

572 549 221

bristelova@zskunup.cz

Vysoká škola ekonomická Praha, obor Ekonomie a management

Pedagogická fakulta UP  Olomouc, obor Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

ucitelka

Bc. Dočekalová Radka

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

docekalova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, studijní program Speciální pedagogika

ucitelka

Dudová Lucie

vychovatelka školní družiny

kontakt:

572 549 221, 778 757 871

dudova@zskunup.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času

ucitelka

Mgr. Frýzová Vlasta

zástupkyně ředitelky

kontakt:

572 549 221, 605 171 903

fryzova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, obor fyzika a matematika pro 5. - 12. ročník

ucitelka

Gajdůšková Jana

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

gajduskova@zskunup.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uherský Brod

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - asistent pedagoga

ucitelka

Hejbalová Karla

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

hejbalova@zskunup.cz

SOU Bzenec
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Praha, kvalifikační kurz asistenta pedagoga

ucitelka

Mgr. Hlůšková Růžena

ředitelka školy

kontakt:

572 549 221, 737 486 428

hluskova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor biologie a chemie pro střední školy

ucitelka

Mgr. Jurčeková Marie

netřídní učitelka

kontakt:

572 549 221, 778 406 923

jurcekova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, učitelství pro školy I. cyklu: ruský jazyk a dějepis pro 6. - 9. ročník

ucitelka

Bc. Jurka Miroslav

netřídní učitel

kontakt:

572 549 221, 778 406 926​

jurka@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obory tělesná a technická výchova se zaměřením na vzdělání

ucitelka

Mgr. Juříková Magdalena

třídní učitelka 6.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 928​

jurikova@zskunup.cz

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, obor přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a obor učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a střední školy

ucitelka

Mgr. Kamrla Jan

netřídní učitel

kontakt:

572 549 221, 778 406 923

kamrla@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor český jazyk a literatura a dějepis pro 2. stupeň ZŠ

ucitelka

Mgr. Kellerová Simona

třídní učitelka 5.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

kellerova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, studijní program učitelství pro základní školy, obory učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol

ucitelka

Mgr. Kleinová Lucie

netřídní učitelka

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

kleinova@zskunup.cz

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, obor tělesná výchova a obor učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

ucitelka

Mgr. Kopečková Renata

třídní učitelka 4.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 921

kopeckova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UK v Praze, obor matematika a francouzský jazyk

ucitelka

Korábková Markéta

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221

korabkova@zskunup.cz

Střední průmyslová škola Uherské Hradiště

ucitelka

Mgr. Kotasová Ludmila

třídní učitelka 2.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 927

kotasova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol

ucitelka

Mgr. Kudlová Lucie

třídní učitelka 5.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 928

kudlova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, obor učitelství matematiky a občanské výchovy pro základní školy

ucitelka

Lesová Šárka

asistentka pedagoga

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

lesova@zskunup.cz

Schola education Prostějov, studium pro asistenty pedagoga

ucitelka

Mgr. Martináková Blanka

třídní učitelka 3.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

martinakova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, obor učitelství českého jazyka a literatury - občanské nauky

UP Olomouc, Program celoživotního vzdělávání, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

ucitelka

Mgr. Novák Milan

třídní učitel 6.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 926

novak@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor anglický jazyk a dějepis pro 2. stupeň základní školy

ucitelka

Mgr. Obalová Mariana

třídní učitelka 4.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 921

obalova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Technologická fakulta UTB Zlín, obor materiály a technologie

ucitelka

Mgr. Olbertová Jana

třídní učitelka 9.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 925

olbertova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor učitelství biologie a rodinné výchovy pro základní školy

ucitelka

Mgr. Opravilová Náhlíková Bohumila

třídní učitelka 7.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 923

opravilova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta MU Brno, program celoživotního vzdělávání, obor německý jazyk a literatura pro střední školy

ucitelka

Mgr. Peterková Zdenka

třídní učitelka 1.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

​peterkova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol

ucitelka

Mgr. Polehňová Dominika

zastupující třídní učitelka 3.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

polehnova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory učitelství biologie, geografie a kartografie pro střední školy

ucitelka

Ing. Šáchová Petra

výchovná poradkyně, třídní učitelka 9.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 922

​sachova@zskunup.cz

Vysoká škola báňská Ostrava, obor management

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství odborných předmětů

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International

Filozofická fakulta MU v Brně, program výchovné poradenství

ucitelka

Bc. Turčinková Petra

vychovatelka školní družiny

kontakt:

778 757 872

​turcinkova@zskunup.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Program celoživotního vzdělávání, pedagogické studium

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo praktickej prípravy

ucitelka

Mgr. Urminská Renata

třídní učitelka 3.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 927

​urminska@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Akreditované vzdělávací programy Problematika ADHD v pedagogické praxi a Dyskalkulie-reedukace

ucitelka

Mgr. Valová Zuzana

třídní učitelka 2.A

kontakt:

572 549 221, 778 406 920

valova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol

Akreditovaný vzdělávací program Speciálně pedagogická péče a intervence u žáků se SPU na 1. a 2. stupni ZŠ

ucitelka

Mgr. Vencel Martin

školní psycholog

kontakt:

572 549 221

vencel@zskunup.cz

Fakulta psychologie na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, studijní obor psychologie

ucitelka

Mgr. Zemánková Kateřina

třídní učitelka 8.B

kontakt:

572 549 221, 778 406 928​

zemankova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství matematiky a biologie pro střední školy

ucitelka

Bc. Zlínská Petra

vychovatelka školní družiny

kontakt:

572 549 221, 778 757 873

​zlinska@zskunup.cz

Evropský polytechnický institut v Kunovicích, studijní program vychovatel

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo praktickej prípravy

ucitelka

Mgr. Zuniga Ocampo Darina

netřídní učitelka

kontakt:

572 549 221, 778 406 926

zuniga.ocampo@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, doplňující didaktické studium anglického jazyka

Napište nám

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Základní škola, Kunovice,U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, U Pálenice 1620, 68604 Kunovice, IČO: 70989958.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Základní škola, Kunovice,U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, U Pálenice 1620, 68604 Kunovice, IČO: 70989958.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.