Proč k nám

Jsme školou pro všechny.

Školou, ve které společně přemýšlíme, PROČ, JAK a CO děláme.

Tři nejdůležitější předměty v naší škole se jmenují:

KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE, SCHOPNOST SÁM SE UČIT.

 

1)           Komunikace

Pokud neumíte komunikovat, nedokážete nadchnout druhé a prodat své sny. Co je vám platná hlava plná nápadů, když je neumíte sdělit druhým.


 

2)           Spolupráce

Druhý nejdůležitější předmět. Pokud ho nebudete zvládat, nedokážete dát dohromady nápady skupiny a vybrat to, co je v dané chvíli nejefektivnější, protože se budete nekonstruktivně hádat.


 

3)           Sám se učit

Nových poznatků přibývá každou minutu tolik, že není v silách školy je do dětí dostat. Je ale důležité podporovat děti v touze učit se, v touze hledat.

„A NENÍ TO NAIVNÍ?“ slýcháme často. „NENÍ, FUNGUJE TO. U LAICKÉ I ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, U ŽÁKŮ,“ odpovídáme a opíráme se o fakta.

 


LAICKÁ VEŘEJNOST, RODIČE

V naší škole máme 53 % dětí, které k nám spádově nepatří. Jejich rodiče si tedy naši školu cíleně vybrali.


CO RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLE OCEŇUJÍ?

-        Otevřenou komunikaci (za tu získáváme absolutně nejvíc pochval).

-        Kvalitu sboru (profesní i lidské, jeho stabilitu).

-        Kvalitu výuky (pestrost, moderní výukové postupy).

-        Projekty, aktivity (zapojení do řady akcí).

-        Zapojení do soutěží a olympiád (počet zapojených žáků i jejich výsledky). Vybavení školy a tříd (výrazně se zlepšuje).

-        Nabídku kroužků (počet, pestrost nabídky i snahu reagovat na poptávku).

-        Informovanost (webové stránky, Facebook, Instagram - množství informací, často a pravidelně obměňované stránky).

Zdroj: anketa rodičů


PROČ SI RODIČE PRO SVÉ DĚTI VYBÍRAJÍ NAŠI ŠKOLU?

Níže Vám nabízíme šest odpovědí, které rodiče nejčastěji uváděli jako důvod, kvůli kterému pro své dítě zvolili právě naši školu.

-        Škola má dobré jméno.

-        Líbí se mně způsob, kterým se ve škole učí.

-        Způsob, kterým škola komunikuje s rodiči i s okolím.

-        Pozitivní zkušenost, kterou se školou máme v případě starších sourozenců.

-        Škola na mě působí jinak než většina základních škol.

-        Rozumím tomu, o co se škola snaží, hodnoty této školy jsou mně blízké.

Zdroj: anketa rodičů


 

CO ŘÍKAJÍ ŽÁCI?

Patříme mezi 15 % nejlépe hodnocených tuzemských škol. 93 % našich žáků by školu doporučilo svým kamarádům. 

Zdroj: společnost Scio


 

CO ŘÍKÁ ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE?

Inspekce označila naši školu ve třech oblastech jako příklad inspirativní praxe pro ostatní. To je v českém školství spíše výjimečné, výrazně pozitivní hodnocení. Za silné stránky inspekce označila například velmi dobré vzdělávací výsledky žáků a kvalitní práci pedagogů školy s výsledky vzdělávání žáků.

Zdroj: protokol České školní inspekce


 

CO ŘÍKÁ SPOLEČNOST SCIO?

-        Společnost Scio nás zařadila mezi školy s kvalitní výukou, které posouvají české školství dál.

-        Společnost Scio nás zařadila mezi školy, kde lidé dělají svou práci s nadšením, dokážou formulovat své myšlenky a sdělovat je ostatním.


JSME FAKULTNÍ ŠKOLOU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP OLOMOUC
Statut získávají školy:

-        S kvalitní výukou a s dobrým vybavením

-        Uplatňující nové trendy

-        S kvalifikovanými a kreativními učiteli

 

RODIČE VÍTÁNI

-        Jako první škola ve Zlínském kraji jsme získali prestižní značku Rodiče vítáni.

-        Dostávají ji „školy, které dělají dobré věci a dovedou dobře komunikovat s rodiči svých žáků i s žáky samotnými“.


 

CENA ZA BEZPEČNOU ŠKOLU

Snaží se pedagogický sbor školy vytvářet prostředí, ve kterém se mohou děti cítit bezpečně? Nepřímou odpověď poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Naši školu opakovaně zařadili mezi ty, které se kvalitně starají o bezpečí dětí ve škole a předcházejí nežádoucím jevům. Ocenění za minimální preventivní program jsme získali dvakrát.


 

V NAŠÍ ŠKOLE UČÍ TROJNÁSOBNÝ ZLATÝ ÁMOS

Naše vyučující, Růžena Hlůšková, vyhrála v roce 2013 v soutěži Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Kromě hlavní ceny získala Růžena Hlůšková ještě titul Dětský Ámos od dětské poroty a zvítězila také v hlasování o Ámose sympaťáka. Další vyučující, Pavlína Strýčková, získala v roce 2019 v téže soutěži titul Ámos sympaťák a Ámos matematik.


 

TECHNIKA A LIDÉ

Anebo raději naopak. Lidé a technika. Jsme sice škola s nejmodernější vyučovací technikou, ale to není cíl, jen prostředek. Nejdůležitější ve škole jsou lidé. Žáci a učitelé. Máme kvalifikované, odborně zdatné, aktivní a pozitivně naladěné vyučující, kteří (nejen) s pomocí techniky realizují kvalitní výuku. O své práci přemýšlejí, spolupracují a ve vzdělávání sdílejí stejné hodnoty. Nás ta práce fakt baví!