Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko - psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit.

Součástí tohoto pracoviště je školní poradenský konzultant, Mgr. Karel Opravil. Ten mimo jiné vedl Krizové centrum Zlín, Střediska výchovné péče ve Zlíně i v Uherském Hradišti a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu. Působí také jako soukromý poradce a své zkušenosti z praxe využívá jako lektor. Zaměřuje se na komunikaci, chování a mezilidské vztahy. Jeho služby mohou využívat jak žáci, tak rodiče.

Role školního poradenského konzultanta

Má tři roviny.

Dítě

Třída

Učitel

Kontakt s konzultantem

Odborníci z našeho školního poradenského pracoviště pochopitelně umí doporučit také externího dětského psychologa a logopeda, se kterými naše škola spolupracuje.

Dětského psychologa nejlépe doporučí Mgr. Karel Opravil, tel. 572 549 221, opravil@zskunup.cz.

S výběrem logopeda poradí Mgr. Ivana Janásová, tel. 572 549 221, mobil 778 406 921, janasova@zskunup.cz.