O škole

Škola je otevřena pro žáky před první vyučovací hodinou od 7:30 hod.​

Zvonění

Vyučovací hodiny
1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30


Zvonění pro odpolední výuku
je přizpůsobeno rozvrhu každé třídy. O těchto úpravách i o případných změnách informujeme rodiče prostřednictvím žákovských knížek. Případné změny pro jednotlivé třídy jsou u jejich rozvrhů.


Odpolední vyučování na naší škole končí nejpozději v 14:50.