Trvale mezi nejlepší třetinou škol

date

25.11.21

Znovu nás tam poslaly výsledky srovnávacích testů

Z průměru před dvanácti lety k lepšímu průměru před devíti lety. A pak už nás srovnávací testy společnosti Scio zařadily vždy mezi nejlepší třetinu českých škol. Znovu, podeváté v řadě, nás tam poslaly i výsledky letošních testů, které deváťáci absolvovali v půlce listopadu.

Jednalo se o testy z českého jazyka, z matematiky, z angličtiny a z obecných studijních předpokladů, ve všech testovaných předmětech byly výsledky v zásadě stejné. Mezi absolutní elitu zařadily naše žáky výsledky z angličtiny. Co nás těší stejně jako samotné výsledky, je skutečnost, že podle společnosti Scio umí naši vyučující optimálně využít potenciál žáků. Také to je zpráva, kterou v případě těchto testů dostáváme už devátým rokem v řadě.

Klíčová zjištění níže

ČESKÝ JAZYK
Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 67 % zúčastněných škol!!!

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

MATEMATIKA
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 68 % zúčastněných škol!!!

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

ANGLICKÝ JAZYK
Nikdo z našich žáků při testech nedosáhl na úroveň nižší, než která se očekává na konci základní školy. 13,79 % žáků dosáhlo právě na úroveň očekávanou na konci základní školy (A2), 62,06 % žáků je na úrovni očekávané na konci střední školy (B1), 20,68 % žáků se posunulo ještě o úroveň výš (B2) a 3,47 % dosáhla na maximální možnou úroveň C1 (může jazyk efektivně využívat pro společenské, akademické a profesní účely). Těmito výsledky se naši žáci zařadili mezi absolutní špičku českých škol.