Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

Jako vůbec první škola ve Zlínském kraji jsme získali značku Rodiče vítáni. Tento certifikát vydává obecně prospěšná společnost EDUin a oceňuje jím školy, které jsou vstřícné k rodičům. „Tuto značku jsme vymysleli proto, aby rodič poznal školy, které dělají dobré věci a dovedou dobře komunikovat s rodiči svých žáků i s žáky samotnými,“ vysvětlila manažerka projektu Kateřina Kubešová.

Aby škola tento certifikát získala, musí vyhovět šesti povinným požadavkům a minimálně dvěma ze sedmnácti volitelných kritérií. „Je pro nás více než potěšující, že s výjimkou jediného kritéria jsme všem dalším požadavkům bez problémů vyhověli, konstatoval ředitel školy Marek Tvrdoň.

Podrobnosti k této značce najdete na www.rodicevitani.cz